Menu

Generalforsamling d. 23 februar 2017

image
Thomas Haasum
13. februar 2017 kl. 18:13

Dagsorden generalforsamling 23/2 kl. 19.00

  1. Valg af dirigent, 3 stemmetællere samt mødesekretær
  2. Godkendelse af dagorden
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse - Påtegnet af valgt revisor
  5. Forslag til vedtægtsændringer - § 6, 8 og 12 ændres i forhold til kassereren og dermed hænger de sammen til én afstemning:

§ 6. Udmeldelse og eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til kassereren, samt at pågældende medlem ikke er i kontingentrestance i en hvilket som helst afdeling i SIK.

Bestyrelsen kan med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere et medlem p.g.a. kontingentrestance.

Desuden kan et medlem idømmes karantæne eller ekskluderes når særlige forhold giver anledning hertil, (ukammeratlig, usportslig og dårlig opførsel).

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen eller karantæne.

Ændres til
§ 6. Udmeldelse og eksklusion


Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til formand eller afdelingsansvarlig, samt at pågældende medlem ikke er i kontingentrestance i en hvilket som helst afdeling i SIK.

Bestyrelsen kan med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere et medlem p.g.a. kontingentrestance.

Desuden kan et medlem idømmes karantæne eller ekskluderes når særlige forhold giver anledning hertil, (ukammeratlig, usportslig og dårlig opførsel).

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen eller karantæne.


§ 8. Dagsorden.

a.  Valg af dirigent, 3 stemmetællere samt mødesekretær
b.  Godkendelse af dagsorden
c.  Formandens beretning
d.  Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse - Påtegnet af valgt revisor
e.  Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter (Suppleanter har ikke stemmeret til bestyrelsesmøder) - Formand på valg i lige år, Kassereren på valg i ulige år, 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år, 1 bestyrelsesmedlem på valg i lige år. Suppleanter er på valg henholdsvis i lige og ulige år - Alle vælges for en 2-årig periode
f.  Valg af revisor
g.  Eventuelt

Ændres til
§ 8. Dagsorden.

a.  Valg af dirigent, 3 stemmetællere samt mødesekretær
b.  Godkendelse af dagsorden
c.  Formandens beretning
d.  Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse - Påtegnet af valgt revisor
e.  Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter  - Formand på valg i lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år, 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år.  Bestyrelsesmedlemmer vælges som udgangspunkt for en 2-årig periode. Suppleanter vælges for en 1-årig periode
f.  Valg af revisor
g.  Eventuelt

 

§ 12. Bestyrelsens sammensætning, valg m.v.

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Alle kan stille op til valg for at komme ind i bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsform. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, Ved formandens forfald indtræder en af de andre medlemmer i bestyrelsen efter afstemning i bestyrelsen i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsens handlinger føres til protokol.

Til dækning af udgifter i forbindelse med udførelsen af erhvervet som medlemmer af bestyrelsen, kan der ydes tilskud efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

Ændres til
§ 12. Bestyrelsens sammensætning, valg m.v.

 Bestyrelsen består af 1 formand og 6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Alle kan stille op til valg for at komme ind i bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsform. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, Ved formandens forfald indtræder en af de andre medlemmer i bestyrelsen efter afstemning i bestyrelsen i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsens handlinger føres til protokol. Kasserer-opgaven kan outsources og dermed ikke nødvendigvis udføres af et bestyrelsesmedlem.

Til dækning af udgifter i forbindelse med udførelsen af erhvervet som medlemmer af bestyrelsen, kan der ydes tilskud efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

 

6. Valg af bestyrelse - Sif på valg, Lars på valg, Jesper på valg, Ronnie på valg, Michael på valg - Hvis punkt 5 vedtages, skal der yderligere vælges 2 personer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

 

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Hvis du klikker videre på sitet, accepterer du vores brug af cookies.
Læs mere